Bläddra

Kom! Vi tränar svenska Arbetsbok 2

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk

Kom! Vi tränar svenska Arbetsbok 2

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här

Kom! Vi tränar svenska innehåller lekfull och strukturerad träning i svenska som andraspråk för de yngsta eleverna. Det vardagsnära innehållet och de varma illustrationerna gör det lätt för dina elever att lyckas med sin språkinlärning. 

Kom! Vi tränar svenska består av två arbetsböcker. Uppgifterna har en tydlig struktur som ger eleverna konkret stöttning i form av ord och tydliga illustrationer. Arbetsböckerna har en progression i innehållet och kan även användas fristående. 

Arbetsbok 2

I Arbetsbok 2 får eleverna arbeta vidare med alfabetet, öva på ljudanalys i ljudenligt stavade ord samt skriva ord och korta meningar med bildstöd. Arbetsboken avslutas med en ordlista över de ord som har förekommit i boken