Bläddra

Kommunallagen : i lydelse den 1 mars 2011

Köp här

Kommunallagen : i lydelse den 1 mars 2011

Köp här
Denna lagkommentar har utformats så att den kan användas som en praktisk handbok i de rättsfrågor som förekommer i kommuner, landsting, kommunalförbund och kommunala bolag. Den är i första hand skriven för förtroendevalda och anställda, men också för andra. Språkbruket är enkelt så att även den oinsatte kan förstå innehållet.

Denna nya upplaga motiveras av lagändringar 2010 i kommunallagen om möjlighet för fullmäktige att anordna extra val och om ytterligare begränsningar för revisorer att ha andra uppdrag i kommunen. Den motiveras också av ändringar i regeringsformen, befogenhetslagen och andra lagar som inte kan förbigås i detta sammanhang. Vi har som vanligt passat på att göra att göra en del justeringar och förtydliganden med ledning av ny rättspraxis och andra rättskällor för att hålla arbetet aktuellt.