Bläddra

Kommunallagens paragrafer : [lagtext, innehållsförteckning, sakregister, förfarande vid kommunala sammanträden]

Köp här

Kommunallagens paragrafer : [lagtext, innehållsförteckning, sakregister, förfarande vid kommunala sammanträden]

Köp här

Det vardagliga arbetet i kommuner och landsting skapar fortlöpande behov av att hitta svar i kommunallagens i och för sig mycket informativa och omfångsrika text.

Kommunallagen har blivit förhållandevis svår att hitta i både för förtroendevalda och kommunalt anställda. Sökandet underlättas av innehållsförteckningen och det utförliga sakregistret. Till detta har fogats en sammanfattande beskrivning av hur det enligt lagen går till vid sammanträden i fullmäkrigeförsamlingar och nämnder.