Bläddra

Kommunikation i vården

Kategorier: Interpersonal communication & skills Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Sköterska / patientrelationen Socialpsykologi och gruppsykologi

Kommunikation i vården

Kategorier: Interpersonal communication & skills Medicin och omvårdnad Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Sköterska / patientrelationen Socialpsykologi och gruppsykologi
Köp här
Att informera och undervisa patienter är en viktig uppgift för sjuksköterskor. Korta och tydliga budskap som överförs på ett välstrukturerat och begripligt sätt är nödvändiga för att vården ska kunna bedrivas rationellt, utan att göra avkall på bemötande, delaktighet och patientsäkerhet. Vårdpersonal måste kunna kommunicera med patienter i olika åldrar, från olika kulturer, hantera icke-verbal kommunikation och anpassa sig till personer med olika typer av funktionsnedsättning.

Innehållet beskriver de faktorer som har betydelse för patientens upplevelse och vårdens kvalitet med fokus på kommunikation. Hur information och undervisning går till, vilka regler som finns för kommunikation inom vården, vilka aspekter som påverkar interaktionen mellan vårdpersonal, patienter och anhöriga och hur dessa aspekter kan hanteras tas upp i boken. Syftet med boken är också att förbereda läsaren för god interprofessionell kommunikation i framtidens vård, där allt fler kontakter sker digitalt.

Den främsta målgruppen är blivande eller redan yrkesverksamma sjuk­sköterskor, men all vårdpersonal har nytta av att läsa boken eftersom god kommunikation är avgörande i så många sammanhang.