Bläddra

Kommunikation och demenssjukdomar : ökad förståelse i samtal och möten

Kategorier: Alzheimer, demens Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Neurologi och klinisk neurofysiologi Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Köp här

Kommunikation och demenssjukdomar : ökad förståelse i samtal och möten

Kategorier: Alzheimer, demens Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Neurologi och klinisk neurofysiologi Omvårdnad Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Köp här
Samtal mellan vårdpersonal och personer med demenssjukdom kan ofta skapa missförstånd. Därför ger kunskap om kommunikationens betydelse ökad trygghet och samförstånd. Boken ökar förståelsen för den demenssjukas språkförmåga och språksvårigheter. Den förmedlar också hur viktig den ordlösa kommunikationen är. Den tar avstamp i forskning men bygger framför allt på röster från demensvårdens vardag. Kommunikation och demenssjukdom riktar sig till yrkesverksamma som möter personer med demenssjukdom, men är även värdefull för närstående. Observera att innehållet i denna bok är identiskt med föregående upplaga.