Bläddra

Kommunstyrelseordförande : Kommunledare med politisk förankring

Köp här

Kommunstyrelseordförande : Kommunledare med politisk förankring

Köp här
Kommunstyrelseordförande vad gör en sådan? Vad innebär uppdraget och varifrån får man sitt mandat? Ser det likadant ut i alla kommuner? Denna bok, som behandlar ovanstående frågor, är resultatet av ett kunskapsbildande samarbete mellan drygt tio kommunstyrelseordförande och forskare. Kommunstyrelseordföranden verkar vara mer ledare av kommunen än av partipolitik. Hon leder inte bara den egna kommunen, utan är också aktiv vid ledning av regioner. Det är ett viktigt samhällsledande uppdrag, där man skall handskas med flera olika intressen; det egna partiets, kommunens och regionens. Konsten är att göra det på ett förtroendegivande sätt. En kommunstyrelseordförande kan handla på olika sätt: taktiskt att få igenom egna idéer, utifrån övertygelsen om att de är de bästa; strategiskt med stora inslag av förhandling och kompromiss; och kommunikativt att skapa förståelse för argument och att diskutera sig fram till en gemensam uppfattning.

Leif Jonsson är fil.dr i företagsekonomi och organisationsforskare vid Arbetslivsinstitutet. På Nya Doxa har han tidigare utgivit Kommunchefers chefskap ett lokalt präglat chefskap i politisk miljö och Organisering av politiskt arbete en studie av vitalisering av kommunfullmäktiges arbete i en svensk kommun.