Bläddra

Kompass till samhällskunskap 50, elevbok, 2:a uppl

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel

Kompass till samhällskunskap 50, elevbok, 2:a uppl

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Kompass är en läromedelsserie i samhällskunskap för gymnasiet. Serien består av tryckta elevböcker och digitala läromedel.

Kompass till samhällskunskap 50, elevbok  är avsedd för gymnasiekursen Samhällskunskap 1a1 och riktar sig till elever som läser på något av de yrkesförberedande programmen. Innehållet är tydligt och strukturerat och språket är rakt och enkelt. Fakta tas upp med verkligheten som bas och sätts i sitt vardagliga sammanhang. Analysuppgifter och intervjuer levandegör materialet. Här finns rikligt med illustrationer i form av både bilder och grafik. Avsnitten avslutas med uppgifter och övningar av varierande svårighetsgrad.

I denna andra upplaga inleds alla block med ett case som leder in till, och konkretiserar, faktainnehållet. Det centrala innehållet som behandlas i kapitlet framgår tydligt i kapitlets början och övningar och uppgifter tränar de förmågor som kunskapskraven mäter.

Läromedel i samhällskunskap ska vara aktuella och uppdaterade. Under somrarna passar vi på Gleerups därför på att uppdatera innehållet i Kompass till samhällskunskap 50, elevbok och trycka nya läromedel så att du och dina elever får tillgång till aktuellt innehåll. 

Kompass till samhällskunskap 50, elevbok i korthet:
• anpassad efter gymnasiekursen Samhällskunskap 1a1och riktar sig till elever som läser på något av de yrkesförberedande programmen
• med innehåll som är tydligt och strukturerat samt ett språk som är rakt och enkelt
• fakta tas upp med verkligheten som bas och sätts i sitt vardagliga sammanhang
• analysuppgifter och intervjuer levandegör materialet