Bläddra

Kompetens och ansvar : betänkande SOU 2010:65

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Social trygghet och välfärd: juridik Socialrätt
Köp här

Kompetens och ansvar : betänkande SOU 2010:65

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Social trygghet och välfärd: juridik Socialrätt
Köp här
HAR UTGÅTT - KAN INTE KÖPAS.

Vi behöver fler specialistsjuksköterskor!
Konstaterar att bristen på sjuksköterskor med specialistkompetens har många orsaker - bl.a. att sjuksköterskor inte har samma förmånliga villkor som läkare om de väljer att vidareutbilda sig. Här krävs åtgärder från arbetsmarknadens parter. Pekar också på att dagens högskoleutbildning inte är ändamålsenlig och föreslår en översyn.
När det gäller behörighetsregleringen inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten föreslås vidare bl.a.:
  • Socialstyrelsen och landstingen bör få tillgång till uppgifter om vissa brott som föranlett annan påföljd än böter, när de handlägger frågor om särskilda förordnanden.
  • Socialstyrelsen får i uppdrag att se över regleringen inom alternativmedicinsk sjukvård. Det gäller vilka sjukdomar som får behandlas, behandling av barn och deras lägsta ålder, behandling av gravida samt av patienter med psykiska sjukdomar.
  • Tandhygienistutbildningen förlängs till 180 högskolepoäng, det vill säga från två till tre år.
  • Krav på socionomexamen eller motsvarande relevant högskoleexamen, för vissa arbetsuppgifter inom socialtjänsten.