Bläddra

Kompletterande bestämmelser till lagen om tobak och liknande produkter. Ds 2018:39

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Kompletterande bestämmelser till lagen om tobak och liknande produkter. Ds 2018:39

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
Förslag att det i den föreslagna lagen om tobak och liknande produkter ska föras in en bestämmelse som gör det möjligt att lämna över uppgiften att vara id-utfärdare till någon annan än stat eller kommun.
  • Regeringen – eller den myndighet som regeringen bestämmer – ska få meddela föreskrifter om avgifter för att generera och utfärda unika identitetsmärkningar.
  • Folkhälsomyndigheten bör få befogenhet att besluta överlämna uppgiften att vara id-utfärdare till någon enskild.