Bläddra

Komplexa syndrom – Om vanliga kontroversiella och svårbegripliga sjukdomstillstånd

Kategorier: Medicin och omvårdnad

Komplexa syndrom – Om vanliga kontroversiella och svårbegripliga sjukdomstillstånd

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Köp här
Utmattningssyndrom, kroniskt trötthetssyndrom (ME), fibromyalgi och whiplashrelaterat syndrom är några exempel på tillstånd som kan betecknas som komplexa syndrom. Begreppet komplexa syndrom syftar till att beskriva det mångfasetterade och komplexa hos flera sjukdomar och där just komplexiteten tycks ha en avgörande betydelse för tillståndets uppkomst.

Inledningsvis ges en definition av begreppet komplexa syndrom. Därefter diskuteras de språkliga problemen med att definiera olika tillstånd och hur sjukdomsutvecklingen sett ut över tid, för att landa i frågan hur vi egentligen mår. Flera kapitel beskriver sedan några vanliga, kontroversiella och svårbegripliga syndrom som präglas av sin komplexitet. Efter en genomgång av differential­diagnoser redovisas den kritik som riktats mot diagnosen och därefter diskuteras orsakerna bakom tillståndet.

Komplexa syndrom riktar sig till universitets- och högskolestudenter inom medicin- och vårdområdet, både vid grund- och specialist­utbildningar samt till yrkesverksamma sjuksköterskor, läkare, psyko­loger, kuratorer, fysio- och arbetsterapeuter. Boken vänder sig även till jurister och handläggare på t.ex. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Den riktar sig också till alla som drabbats eller befarar att drabbas av ett komplext syndrom.