Bläddra

Komplext kulturarv : från psykiatriskt sjukhus till bostadsområde

Kategorier: Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Museivetenskap och kulturarvsvård Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Regional planering och områdesplanering Stadsplanering och kommunal planering
Köp här

Komplext kulturarv : från psykiatriskt sjukhus till bostadsområde

Kategorier: Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Museivetenskap och kulturarvsvård Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Regional planering och områdesplanering Stadsplanering och kommunal planering
Köp här
Hur iscensätts de nedlagda psykiatriska sjukhusens kulturarv? Vilken plats får komplexa kulturarv ta i samtidens stadsutvecklingsprojekt? Forskningsprojektet Ulleråker – funktionsnedsättning och kulturarv har undersökt hur kulturarv görs vid Ulleråker i Uppsala – ett av många före detta psykiatriska sjukhus som genomgått en stadsutvecklingsprocess och omvandlats till bostadsområde. I boken diskuteras hur Ulleråkers patienter och deras liv ihågkoms eller glöms bort i det nya stadslandskapet genom kreativ verksamhet och offentlig konst, namngivning av gator, kvarter och platser och i dagspressen. Bokens kapitel visar hur kulturarv skapas av aktörer vilka traditionellt inte räknats som drivande i kulturarvsprocesser, men som i högsta grad är centrala i dessa processer.