Bläddra

Koncernredovisning med en teoretisk utgångspunkt

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning Redovisning
Köp här

Koncernredovisning med en teoretisk utgångspunkt

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning Redovisning
Köp här
Koncernredovisning är ett fenomen inom redovisning som uppstod för lite över hundra år sedan. De första sjuttio åren präglades av en stor och kreativ variation av metoder och modeller. Under de senaste tjugo åren har praxis inom området blivit mindre spretande, men än idag förekommer ett antal olika modeller och varianter för koncernredovisning.
Denna bok baserar sig på de olika teorier som finns bakom de modeller som idag förekommer i ett nationellt och internationellt perspektiv. För att bättre knyta an till de färdigheter som en bokföringskunnig person har i redovisning introduceras ett nytt arbetssätt med debet- och kreditposteringar.

Författarna har mångårig erfarenhet av undervisning, forskning och praktiskt arbete inom koncernredovisning och är idag verksamma vid Högskolan i Gävle, Linköpings universitet och Örebro universitet.