Bläddra

Konsekvenserna : en liten bok om PK-Sveriges framtid

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap

Konsekvenserna : en liten bok om PK-Sveriges framtid

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Varför intresserar sig politiker och opinionsbildare inte för konsekvenserna av sina åsikter och politiska beslut? De debatterar och kommenterar, men undviker att förklara vad det pågående samhällsförfallet beror på. Inte heller vill de dra ut trådarna, spekulera i vad Sverige är för ett land om ett par decennier. Kommer vi alls att ha kvar välfärdssamhället? Är medelklassen mer eller mindre utraderad? Kommer vi att få leva med kravaller som liknar ett inbördeskrig, av det slag som allt oftare skakar om Europa? Antar kriminaliteten sådana proportioner att städerna får ”gated communities” och landsbygden beväpnade medborgargarden? Kommer muslimer att styra landet? Kommer svenskarna att bli en åld¬rad och därmed maktlös minoritet, eftersom svenskarna inte föder tillräckligt många barn? Konsekvenserna knyter an till i synnerhet fyra av Karl-Olov Arnstbergs tidigare böcker: PK-samhället (2016), Godhetstyranniet (2020), PK-folket – männen (2021) och PK-folket – kvinnorna (2021).