Bläddra

Konservativ revansch

Kategorier: Konservatism och högerideologier Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Konservativ revansch

Kategorier: Konservatism och högerideologier Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Med löften om valfrihet, självbestämmande och att det ska löna sig att arbeta har Fredrik Reinfeldt och nya Moderaterna genomfört en radikal omdaning av den svenska välfärdsstaten. Men trots privatiseringar och kundval är Fredrik Reinfeldt inte någon nyliberal politiker. Inte heller har han fört Moderaterna mot mitten. Reinfeldt är en ideologiskt driven politiker fast rotad i den konservativa traditionen. Konservativ revansch – Den politiska kampen mot jämlikhet under Reinfeldt visar hur konservativa ideal och föreställningar har vunnit inflytande i svensk politik under de senaste decennierna. Konservatismens mål är att värna hierarkiska strukturer i samhället och flytta över mer makt till den privata sfären där den är skyddad från demokratiskt inflytande. Med Reinfeldt har konservatismen gjort en framgångsrik återkomst i svensk politik.