Bläddra

Konstpedagogik

Kategorier: Konst Konst: allmänt
Köp här

Konstpedagogik

Kategorier: Konst Konst: allmänt
Köp här
Talar inte konsten för sig själv? Nej, är svaret i det fjärde numret av Göteborgs konstmuseums skriftserie Skiascope som helt ägnas konstpedagogik. Trots officiella deklarationer om konstpedagogikens betydelse har pedagogiken en svag ställning på många museer. Den tycks ofta komma i andra hand, efter det arbete som anses viktigast: att göra utställningar. Dessutom är forskningen om konstpedagogik eftersatt. Skiascope 4 tar ett grepp om forskningsfältet och historieskrivningen, och bidrar dessutom med ny forskning om ett högintressant, tidigare helt outforskat material: Göteborgs konstmuseums pedagogiska verksamhet från 1864 till 2010. Numret innehåller texter av Kristoffer Arvidsson, Philippa Nanfeldt och Jeff Werner.