Bläddra

Kontrasternas spel : en svensk mentalitets- och pedagogikhistoria

Köp här

Kontrasternas spel : en svensk mentalitets- och pedagogikhistoria

Köp här
Tänkande, världsbilder och ideologier har genom tiderna formats och förändrats av uppfostran och undervisning, kyrkliga påbud, lagstiftning, myndighetsutövning och annan påverkan. I den här boken ger sig Per-Johan Ödman i kast med att skildra den svenska mentalitetens utveckling. Det är en brokig skara av kungar och biskopar, adelsmän och hantverkare, gruvdrängar och tjänstehjon, borgarhustrur och trollpackor, ämbetsmän och religiösa svärmare, skalder och vetenskapsmän, förskollärare och reformpedagoger, industriarbetare och politiker som passerar revy och hjälper oss att förstå de inre händelserna bakom historiens fasad av händelser och årtal.