Bläddra

Kontrollmänniskan i församlingen

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Kontrollmänniskan i församlingen

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Vi ska se hur fienden arbetar i församlingar och du ska få många levande exempel.

Fienden kan förlama församlingar genom att använda människor som på grund av kyrkopolitiska överväganden eller fruktanför att förlora sinan positioner väljer att stå emot Guds Ande. Földjen blir att hela församlingen drabbas av betryck och andlig ofruktsamhet.

Om vi inte avslöjar, konfronterar och avvisar allt sådant inflytande kommer Guds församling inte att kunna hålla stånd mot fienden, och Guds syften kommer att fördröjas.

Herren är Anden och där Herrens Ande är, där är frihet (2 Kor 3:17).