Bläddra

Kontrollsjuk eller buren av nåden

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och tro
Köp här

Kontrollsjuk eller buren av nåden

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och tro
Köp här
Kontrollsjukdomen har härjat genom hela kyrkans historia. Den har tagit död på många väckelser. Guds verk är heligt, och det blir orent när det rörs av människohand, därför att mänsklig kontroll och strävsamhet tar död på härligheten över det som Gud en gång börjat bygga. En annan sida av kontrollsjukdomen är dess förmåga att bidra till psykiska sjukdomar. Bakom många lidanden, t ex tvångstankar, anorexia - bulimia, manodepressivitet mm ligger människans försök att styra i stället för att vila i Guds omsorg. Bara genom att förstå och djupt vila i Guds nåd kan vi slippa att kastas mellan krav och förbud. Visste du att att Jesus levde på det sättet?