Bläddra

Korruption i Myndighetssverige : otillåten påverkan mot insider

Kategorier: Brottslighet och kriminologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Köp här

Korruption i Myndighetssverige : otillåten påverkan mot insider

Kategorier: Brottslighet och kriminologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Köp här
Myndighetspersoner (insider) som börjar samarbeta med kriminella med koppling till organiserad eller ekonomisk brottslighet (påverkare) kan förorsaka mycket stor skada för en myndighet. Påverkaren vill ha hjälp av insidern för att underlätta sin brottsliga verksamhet. Insidern lämnar ut information till exempel om vad myndigheten har för uppgifter om personer i kriminella miljöer, förestående till­slag eller hål i kontroll-
systemen. Insidern missköter också sin myndighetsutövning genom att förhålla sig passiv eller fatta felaktiga beslut, exempelvis om utbetalningar. Stu­dien handlar främst om vänskapskorruption, som ibland kombineras med direkta mutor.

Rapporten innehåller förslag till åtgärder för att myndig­heter bättre ska kunna skydda sig mot insider. Undersök­ningen är genomförd i samarbete med bl. a. Försvarsmakten, Säkerhetspolisen, Rikspolisstyrelsen, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket för att nämna några.