Bläddra

Korruption, intressekonflikter, maktmissbruk och maktfullkomlighet

Kategorier: Juridik

Korruption, intressekonflikter, maktmissbruk och maktfullkomlighet

Kategorier: Juridik
Boken handlar om maktmissbruk: korruption, mutbrott, befogenhetsöverskridande, intressekonflikter, jäv, fusk, sammanblandning av roller, vänskapskorruption, bisysslor, närståendetransaktioner, handel med in-flytande, övergång mellan sektorer, nätverkande, klientilism, oredlighet och liknande. Den behandlar främst förhållandena i dagens Sverige men blickar både bakåt i tiden och framåt liksom ut i världen. Bekämpningen av korruption och annat maktmissbruk ges stort utrymme. Och många missbrukare passerar revy. Huvuddelen ägnas maktmissbruket inom de sektorer där det är särskilt utbrett: politiken, förvaltningen, kultursektorn, medierna, universiteten och näringslivet. Materialet utgörs av nyhetsrapportering, debattinlägg och annat mediematerial men även akademisk litteratur och myndighetsrapporter. Claes Sandgren har varit professor vid Stockholms universitet och är numera seniorprofessor vid Stockholm Centre for Commercial Law. Han har varit engagerad i problem rörande maktmissbruk som verksam i utrikesförvaltningen och som konsult i en lång rad länder i syd och öst. Han är f.d. ordförande för Institutet mot mutor.