Bläddra

Körsbärsträdet

Köp här

Körsbärsträdet

Köp här
I KÖRSBÄRSTRÄDET – den fjärde boken i Pelle Sollermans serie om Gotland – rundmålas det gotländska samhället under mellankrigstiden. Liksom i Sollermans tidigare böcker skildras här samhällets förändring i och med industrialismens genombrott.

Det gamla köpmannaväldet börjar lösas upp. Patronerna möts inte med samma respekt som förr. arbetarna, som efter första världskriget får det allt sämre, organiserar sig och strejkar för att förbättra sin situation. Bönder, slaktare och skogsägare bildar även de intresseorganisationer. Det patriarkaliska samhället blir mindre och mindre självklart. Patronerna försöker in i det längsta hålla kvar vid det gamla, men de får till slut acceptera att tiderna förändrats.

I bokens centrum står Siltarn – en av de många bönder som under första världskriget sålde sina gårdar, frestade av de höga priser som erbjöds. Siltarn, och många andra, flyttade in till samhällena för att leva ett bekvämt liv. Siltarn äger ett körsbärsträd som han vårdar ömt. Körsbären säljer han till turisterna som blir allt fler för varje år. Han är en man av den gamla stammen, det skulle aldrig falla honom in att ansluta sig till de arbetare som strejkar.

I KÖRSBÄRSTRÄDET möter vi många människor med skiftande levnadsöden – människor från alla samhällsklasser. Alla påverkas de av tidens strömningar.

Serien om Klintehamn ges nu ut igen av Asiopos efter 30 år. Nu med foton av Annelie Milton från ett Klintehamn av idag, där man kan känna igen miljöer som omskrivs i böckerna med hur det ser ut idag.