Bläddra

Kränkningar i skolan

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här

Kränkningar i skolan

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Köp här
Om barn och vuxna i samspel ur ett juridiskt perspektiv
I och med ny lagstiftning som började gälla april 2006 intensifierades arbetet med att få bukt med diskriminering och annan kränkande behandling inom förskola och skola. Barnens rättssäkerhet har stärkts, bland annat genom att skolan måste jobba mer aktivt och förebyggande, och skolhuvudmännens ansvar har skärpts. Tillsammans med barn och föräldrar ska skolan ta fram och följa upp verksamhetens likabehandlingsplan. I boken behandlas såväl kränkningar som riktar sig mot barn och elever, som kränkningar av personal.