Bläddra

Kränkt eller Särbehandlad? : KAKS – en modell för utredning av kränkande särbehandling

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft
Köp här

Kränkt eller Särbehandlad? : KAKS – en modell för utredning av kränkande särbehandling

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft
Köp här
Vad är kränkande särbehandling? Vad skiljer det från konflikter och aggressivt beteende? De nya riktlinjerna från Arbetsmiljöverket ställer stora krav på arbetsgivare att kunna förstå och hantera dessa olika beteende. Som ett led i detta har anmälningar ökat och krav på utredningar är idag ett vanligt inslag i arbetsmiljöarbete och rehabilitering. Boken ger en pedagogisk genomgång av hur man identifierar kränkande särbehandling och introducerar en metod för utredningar som utvecklats sedan 2000 och ca 60 utredningar. Metoden bygger på Narrativa intervjuer. Detta är den första svenska specifika utrednings-metod som inte bara gör en bedömning av om det som utretts är kränkande särbehandling eller ej. Den omfattar en bred beteendeanalys och möter kraven från AFS:2015:4 att identifiera riskfaktorer för kränkande särbehandling på social och organisatorisk nivå i arbetsmiljön!