Bläddra

Krav på privata aktörer i välfärden. SOU 2015:7. : Slutbetänkande från Ägarprövningsutredningen

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Social trygghet och välfärd: juridik Socialrätt
Köp här

Krav på privata aktörer i välfärden. SOU 2015:7. : Slutbetänkande från Ägarprövningsutredningen

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Social trygghet och välfärd: juridik Socialrätt
Köp här
Har haft i uppdrag att utreda vilka möjliga krav, utöver redan befintliga, som kan och bör ställas på de som äger och driver företag inom välfärdssektorn.

Utredningen föreslår att insikt, erfarenhet och lämplighet samt ekonomiska förutsättningar för en långsiktig verksamhet bör krävas av huvudmän för fristående skolor och förskolor samt av privata utförare av socialtjänst. Utredningen föreslår dessutom att krav på tillstånd ska införas för verksamhet inom hemtjänsten samt för sådana boenden och hem som idag är undantagna från tillståndsplikt.