Bläddra

Kreativitet, fantasi och bildning : Idéhistoriska essäer

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här

Kreativitet, fantasi och bildning : Idéhistoriska essäer

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här
När idéhistoria är som bäst utmanar den oss till att se på och förstå världen och oss själva på nya sätt. I denna bok har åtta texter av idéhistorikern Crister Skoglund samlats som fungerar på det sättet. Samtliga är sedan tidigare publicerade i olika sammanhang – från 1980-talet och framåt – men de är väl värda att upptäckas av nya läsare. Boken inleds med två idéhistoriska översiktsessäer om fantasi och kreativitet, som följs av texter som kretsar kring frågor om bildning, demokrati och kulturradikalism. Avslutningsvis görs en djupdykning i studentrevolten 1968. Crister Skoglund är idéhistoriker och var fram till sin pensionering 2014 verksam som lärare och forskare vid Södertörns högskola.