Bläddra

Kreativitetens vägar

Kategorier: Konst Konst: allmänt
Köp här

Kreativitetens vägar

Kategorier: Konst Konst: allmänt
Köp här
Schillerska gymnasiet har sett många elever gå vidare till en konstnärlig bana inom film, litteratur, dans och teater. Boken innehåller deras egna berättelser från tiden på skolan till de första erfarenheterna som utövande kulturarbetare. Den knaggliga vägen kantas av framgångar och motgångar ofta skildrade med humor, engagemang och plötsliga insikter om sambandet mellan hårt arbete, tillfälligheter och ödets oberäkneliga kast. Berättelserna ger en bild av kulturens fält de senaste decennierna.Till bilden hör också samspelet mellan olika uttrycksformer i utformandet av den egna konstnärliga identiteten. Erfarenheter från filmutbildning i Australien och Hollywood samsas med dansupplevelser i Egypten, stripteaseskolor i USA med konstskolor i Tyskland. Konstformerna ges en presentation och en kritisk analys. Gemensamt är den retrospektiva bilden av Schillerska gymnasiet som en i flera avseenden viktig erfarenhet.Lars Kromsten är lärare i Litteraturvetenskap och Litterär Gestaltning på Schillerska gymnasiet.