Bläddra

Krishnamurtis liv och död

Köp här

Krishnamurtis liv och död

Köp här
J Krishnamurti (1895–1986) är utan tvekan en av vårt århundrades mest betydande andiga ledare. Som barn upptäcktes han av teosoferna i Indien och fostrades av dem som den kommande Messias, en roll som han bestämt tog avstånd från när han var trettifyra år gammal. Därefter gick han sin egen väg. Denna har inneburit ettständigt resande världen över, hålla föredrag och undervisa. Han fick stora mängder anhängare, bland dem många framstående statsmän och intellektuella. Det enda målet med Krishnamurtis undervisning var att göra människan fri från alla de burar, som skiljer människor från varandra. Intresset för Krishnamurtis undervisning har inte minskat efter hans död. Han sökte aldrig personlig publicitet. Kännedomen om han undervisning spreds från mun till mun eller genom att en person händelsevis kom över någon av hans böcker. Mary Lutyens, som var en av Krishnamurtis närmasta vänner och anhängare sedan barndomen, har unika förutsättningar att skriva hans biografi. Hon sätter här denna fascinerande och komplexe mans liv och filosofi i dess rätta perspektiv och avslöjar sådant som aldrig tidigare varit känt om Krishnamurti.