Bläddra

Krisledningens psykologi

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap

Krisledningens psykologi

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Denna bok fokuserar de psykologiska aspekterna vid krisledning. När en olycka eller ett haveri är ett faktum ställs höga krav på den person som axlar ansvaret för att hantera de omedelbara konsekvenserna. Det handlar bland annat om förmågan att korrekt förstå förloppet under krisen, om att fatta väl underbyggda beslut, att kommunicera effektivt, att hantera stress och att agera trovärdigt som ledare för gruppen och teamet. Var och en av dessa centrala förmågor beskrivs i separata kapitel och illustreras med en mängd konkreta exempel från stora olyckor och krissituationer, nationella såväl som internationella. Krisledningens psykologi vänder sig främst till personer som läser grund- och fortbildningar med anknytning till blåljusorganisationer som exempelvis brandingenjörer, polisbefäl, ledningsläkare, men också till andra operatörer i säkerhetskritiska verksamheter.