Bläddra

Kristen gnosis

Köp här

Kristen gnosis

Köp här
Kristen gnosis ger det religiösa tänkandet en ny inriktning. Boken kan hjälpa den religiöse sökaren att förstå de djupare aspekterna av den kristna religionen. Den lägger fram en ny syn på Gud, skapelsen, mänskligheten och evolutionen.
Biskop Leadbeater visar i Kristen gnosis hur läran om reinkarnation och om orsak och verkan återfinns i trosbekännelserna och i de heliga skrifterna.
Det grekiska ordet gnosis betyder kunskap eller insikt. I religiöst sammanhang betecknar ordet den gudomliga visdomen och innebär en kunskap om och förståelse av de andliga mysterier, som kulminerar i en intuitiv upplysning.
Leadbeater ger oss här en ny och logisk syn på världen och ett nytt teologiskt koncept. Han presenterar den gamla gnosis med vetenskapliga, filosofiska och teologiskt tillfredsställande tankar om Gud, människan och universum. Han presenterar en ny gnosis.
Guds rike är inom er.