Bläddra

Kritiskt förhållningssätt : en vetenskaplig, etisk attityd och ett högskolepedagogiskt mål

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Vetenskapsmetod

Kritiskt förhållningssätt : en vetenskaplig, etisk attityd och ett högskolepedagogiskt mål

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Vetenskapsmetod
Köp här
I en tid som präglas av faktaresistens och ”post-sanning” växer behovet av ett kritiskt förhållningssätt. Den kritiska dialogen utgör grunden för bildning och demokrati. Ett kritiskt förhållningssätt är också centralt för vetenskapligt arbete och utgör ett viktigt mål inom all högskoleutbildning. Den ledande tanken i boken är att det kritiska förhållningssättet är ett positivt förhållningssätt som bygger på en tilltro till att världen kan se bättre ut. Med det kritiska förnuftets hjälp kan man upptäcka begränsningar och brister för att förbättra och utveckla. I boken belyses tankens, förnuftets och känslans betydelse för det kritiska förhållningssättet. Omsorg och empati framställs som centrala för den kritiska processen, och författaren granskar vad det innebär att vara en person med ett kritiskt förhållningssätt. Vidare diskuterar författaren det kritiska förhållningssättet ur ett genusperspektiv och ifrågasätter inrotade fördomar om kvinnors och mäns tänkande. Boken avslutas med reflektioner kring pedagogiska utgångspunkter för utvecklingen av ett kritiskt förhållningssätt. I den nya upplagan finns också förslag till diskussionsuppgifter. Boken vänder sig till studerande, forskare och lärare på högskolor och universitet. Den kan bland annat användas på kurser som poängterar ett vetenskapligt tänkande, etik eller högskolepedagogik.