Bläddra

Kroppen har sin mening : psykosomatik i ny belysning

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Köp här

Kroppen har sin mening : psykosomatik i ny belysning

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Köp här

När vi upplever något frågar vi oss alltid: vad är meningen med det här? För att förstå, förhålla oss och veta hur vi ska agera, måste vi skapa mening i det som händer. Detta är inte bara en kognitiv process. Nervsystem, muskler, cirkulation, andning, matsmältning och andra kroppsliga system deltar också, och de påverkar och påverkas av hur mening formas.

Psykosomatik hör enligt traditionell uppfattning hemma i den biomedicinska eller psykoanalytiska tradition som beskrivs närmare. Med hjälp av en grupp ”utbrända” patienter visas meningsskapandets roll för de psykosomatiska tillståndens uppkomst.

Boken vänder sig till olika vårdprofessioner, såsom sjukgymnaster, sjuksköterskor, läkare, psykologer och psykoterapeuter. Även lärare, förskollärare, socialsekreterare, behandlingsassistenter m.fl. som är intresserade av att förstå varför personer de arbetar med utvecklar psykosomatiska symtom kan ha glädje av boken. För att läsaren ska få ökad förståelse till processen har författaren också skrivit två praktikfall som finns att ladda ner: Praktikfallet Malin och Praktikfallet Hanne.