Bläddra

Kroppen i samhället

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi
Köp här

Kroppen i samhället

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi
Köp här
Till vardags tänker man kanske inte alltid så mycket på den egna kroppen och inte nödvändigtvis på andras kroppar heller. Man har ju en kropp, är ju en kropp, hur skulle det annars vara? Men råkar man till exempel sitta och hosta och snora på en fullsatt buss ? eller sitta bredvid någon som gör det ? blir den oreflekterade kroppsligheten plötsligt påtaglig och besvärlig. Och en påminnelse om att våra kroppsliga uttryck också har en social dimension, är en del av ett ständigt pågående mellanmänskligt samspel.

"I Kroppen i samhället" belyser Alexandra Howson den gemensamma kroppslighetens vardagliga och strukturella villkor, det forskningsfält som kallas kroppssociologi. Kroppssocio­login ställer frågor som: Under vilka omständigheter och i vilken grad har vi kontroll över våra egna kroppar? Vilket intresse har staten av att påverka och reglera våra krop­par? Hur viktig är kroppen för att utveckla ett vuxet jag? Hur påverkar bilder av kroppen våra upplevelser av oss själva och andra? Howson försöker besvara sådana frågor med hjälp av relevant sociologisk och historisk forskning och en rad konkreta exempel. Hon diskuterar bland annat vårt förhållande till tatueringar, klädstilar, övervikt, menstruation, hygienfrågor, träningsmetoder och åldrande. Och visar att vår kroppslighet är mer central än vi kanske tror.

Alexandra Howson har varit lektor i sociologi i Aberdeen och Edinburgh.