Bläddra

Kuckureller

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Köp här

Kuckureller

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Köp här
I korta berättelser återger jag ögonblick, händelser och stämningsbilder från hur livet tedde sig för en familj på en gård i Norrland på trettio- och fyrtiotalen. Jag berättar om människorna, djuren, torftigheten och tystnaden, men även om trygghet, förnöjsamhet och tillit. Och om en ung flickas väg ut i livet. Jag är född 1929 på den gård och i det hus som jag här berättar om. När jag var 16 år lockade världen och äventyret och jag lämnade gården där livet alltmer föreföll för trångt. Nu, 1 oktober 2009, när boken är färdig och jag fyller 80 år, står jag i begrepp att, efter 64 år, återvända till gården. Cirkeln är sluten. Kuckureller är min första bok.   Att försonas med det som var - och inte var med det jag var - och inte var Att finna guldstoftet /Eivor Hermansson