Bläddra

Kultur : den flexibla gemenskapen

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Kultur : den flexibla gemenskapen

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Kulturbegreppet tränger sig på. Det är inte längre förbehållet ett fåtal att uttala sig om kultur när globalisering, migration och högteknologisk kommunikation har konfronterat de flesta med bilder av och kunskap om helt andra sätt att leva. Kultur har blivit ett av de globala begrepp, som används för att förstå världens mångfald. Kultur knyter förbindelser och skapar gränser – berikar och begränsar människors utforskning av tillvaron. Kultur kan både brukas och missbrukas. I den här boken ses kulturen ur en rad olika perspektiv, som nyanserar och kompletterar varandra och som tillsammans visar kulturens komplexitet. Oavsett synsätt eller måttstock pekar kulturen i en riktning mot gemenskap. Det enskilda är alltid en del av en större helhet, som både bekräftas och utmanas genom individuell handling. Gemenskapen är flexibel; den ändrar sig i takt med att människor gör nya erfarenheter. I det ljuset är kulturen en öppning mot oanade möjligheter snarare än ett tankens fängelse .Boken är främst avsedd för studenter i kulturvetenskapliga ämnen vid universitet och högskolor. Den inleds med ett svenskt förord av Orvar Löfgren. Översättning: Sven-Erik Torhell