Bläddra

Kulturtidskrifterna och framtiden

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Kulturtidskrifterna och framtiden

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Nätverkstan startades för snart tjugo år sedan av ett antal kulturtidskrifter i Göteborg. När idén föddes handlade det om hur tidskrifterna på bästa sätt skulle kunna ta den nya digitala tekniken i bruk. Idag har den tekniska utvecklingen rusat vidare men de grundläggande frågorna består.

I denna volym har två aktuella studier av kulturtidskrifternas villkor sammanställts. Den ena är en utredning som lett fram till att ett särskilt essästöd inrättats i Västra Götalandsregionen. Den andra studien handlar om just kulturtidskrifterna och digitaliseringen.