Bläddra

Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2012 (SOU 2012:7) : långsiktig säkerhet, haverier och global utblick

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap

Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2012 (SOU 2012:7) : långsiktig säkerhet, haverier och global utblick

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Under 2011 var det framför allt två händelser som påverkade debatten och utvecklingen av kärnavfallsfrågan i Sverige och i världen: i Sverige var det SKB:s ansökan om slutförvar för använt kärnbränsle, internationellt var det kärnkraftsolyckan i Fukushima. Årets kunskapslägesrapport består av två delar: Del 1, ”Härifrån till evigheten”, belyser SKB:s ansökan, med fokus på det långa tidsperspektivet och säkerhetsanalysens funktioner. Del 2, ”Internationell utblick”, behandlar framför allt kärnkraftsolyckan i Fukushima, men ger också internationella perspektiv på slutförvarsfrågan, och beskriver olika länders slutförvarsprogram samt det nya kärnavfallsdirektivet.