Bläddra

Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2015. SOU 2015:11. Kontroll, dokumentation och finansiering för ökad säkerhet : Rapport från Kärnavfallsrådet

Kategorier: Juridik
Köp här

Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2015. SOU 2015:11. Kontroll, dokumentation och finansiering för ökad säkerhet : Rapport från Kärnavfallsrådet

Kategorier: Juridik
Köp här
Enligt Kärnavfallsrådet är det viktigt att inte enbart utveckla tekniken för att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle. Även samspelet mellan teknik och samhälleliga frågor behöver lyftas. Kopplingar bör göras mellan människa, teknik och organisation.

Detta återspeglas i denna kunskapslägesrapport där målsättningen är att ge ett bredare perspektiv på slutförvarsfrågan. Kunskaps- och informationsöverföring är exempel på områden utanför teknik och naturvetenskap. Hur bör man föra vidare information om slutförvar för kärnavfall till framtida generationer och civilisationer? Även sociala och politiska krav kan bidra till att forma tekniska, naturvetenskapliga lösningar.

Kostnadsberäkningar är en grundförutsättning för slutförvarsprojektet och behandlas därför även i detta års rapport. Tekniska, ekonomiska, organisatoriska, politiska och etiska frågor aktualiseras inom området kärnämneskontroll. Kärnämneskontroll tangerar också ämnen som övervakning, monitorering och kontroll av förhållanden i slutförvaretunder drift och efter förslutning, varav det sistnämnda omfattar frågan om mätprogram.