Bläddra

Kusten runt Hamnskogen Eriksberg

Kategorier: Historia och arkeologi
Köp här

Kusten runt Hamnskogen Eriksberg

Kategorier: Historia och arkeologi
Köp här
För några år sedan fick Djurö ett naturskyddsområde med det officiella namnet Hamnskogen Eriksberg. Det är Djurös gröna lunga där också Sjöhistoriska Stigen har en slinga. Man hittar dit genom att svänga in på Sörbyvägen, ett par hundra meter efter vårdcentralen. Skogen går inte ända ut till Kanholmsfjärden. Mellan Eriksbergskogen och kusten ligger flera tomter som styckades ut på slutet av 1800-och början av 1900-talet. Från början hette fastigheterna Eriksberg, Sagalid och Talatta. De ligger dels på själva Gärdsudden och dels längs med ostkusten strax ovanför Gärdsudden. När jag blev permanent Djuröbo började jag forska i dessa fastigheters historia. Jag har sammanställt vad jag lyckats ta reda på genom Lantmäterets historiska kartor och genom efterlämnade papper som jag kom över i samband med försäljningen av vårt släktställe Sagalid. Ytterligare fakta har jag fått reda på genom intervjuer med ortsbefolkningen samt vad jag fått veta av äldre släktingar som tillbringat sina somrar på Djurö ända sedan 1933. Då de flesta upplysningarna inte kommer kunna rekonstrueras sätter jag dem på pränt i detta häfte i hopp om att de når fram till kommande generationer.   Djurö Juli 2021 Helena Bruun-Nystedt