Bläddra

Kvalitativa metoder : från vetenskapsteori till praktik

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Vetenskapsmetod
Köp här

Kvalitativa metoder : från vetenskapsteori till praktik

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Vetenskapsmetod
Köp här
Detta är en kort, konkret och teoretiskt ambitiös metodbok för studenter. Boken presenterar fyra vanligt förekommande kvalitativa metoder: intervjuerfokusgrupperdeltagande observationdokumentstudier. I Kvalitativa metoder kompletterar flera pedagogiska infallsvinklar varandra. Metoderna illustreras med fallstudier utförda i olika organisationer med fokus på personalutveckling, marknadsföring, företags sociala ansvar (CSR) och revisionsberättelser. Dessutom presenteras metoderna i förhållande till tre vetenskapsteoretiska perspektiv: realism, fenomenologi och konstruktivism. Vilka konsekvenser får det för undersökningen om man byter vetenskapsteoretiskt perspektiv? Varje kapitel avslutas med en rad kommenterade litteraturtips samt instuderingsfrågor. Allt detta skapar sammantaget en mer ingående förståelse av hur man arbetar med kvalitativa undersökningar. Boken är lämplig för studenter inom samhällsvetenskaper, i synnerhet inom företagsekonomi och på personalvetarprogram.