Bläddra

Kvalitativa metoder : introspektion, poesi, netnografi, collage och skuggning

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Vetenskapsmetod
Köp här

Kvalitativa metoder : introspektion, poesi, netnografi, collage och skuggning

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Vetenskapsmetod
Köp här
Metoderna som tas upp i denna bok – introspektion, poesi, netnografi, collage och skuggning – är nya och relativt obeprövade, men börjar bli allt vanligare i forskningssammanhang. De fångar emotionella aspekter och djupt liggande motiv och tankar som ofta befinner sig på ett omedvetet plan. Introspektion gör det möjligt för forskaren att inkludera sig själv i forskningsprocessen och ge uttryck för egna subjektiva, självupplevda erfarenheter. Människor tänker ofta i bilder, och metoder som poesi och collage gör det möjligt att fånga associationer, symboler och metaforer. Det ger en djupare förståelse som lyfter fram dilemman, komplexitet och motsägelser. Netnografi gör det möjligt att använda det rika material som finns tillgängligt på nätgemenskaper för att förstå samtiden. Genom skuggning ges möjlighet att uppleva verkligheten nära en informants vardagsliv, genom ”informantens ögon”.