Bläddra

Kvalitet vid inköp och upphandling – För goda affärer

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

Kvalitet vid inköp och upphandling – För goda affärer

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här
Kvalitet vid inköp och upphandling ger en vägledning i hur man som inköpare eller upphandlare inom näringsliv och offentlig sektor säkerställer hög varu- och tjänstekvalitet. Verksamheters kvalitetsarbete fokuserar vanligen på att internt skapa effektiva och robusta processer med låga kvalitetsbristkostnader. Den här boken ger metoder för hur även leverantörerna kan omfattas av kvalitetsprocessen. Boken knyter samman kvalitet med inköp och utgör en handledning för inköpare och beställare i arbetet med att upprätta kvalitetsmanualer och navigera bland standarder för kvalitet, kvalitetsbegrepp och modeller för inköp och leverantörsrelationer. Boken beskriver också skillnader och likheter mellan offentliga och privata inköp samt mellan varor och tjänster Syftet med boken är att inspirera till en utveckling inom inköp och upphandling med avsikt att skapa goda affärer och hållbara resultat för din organisation, dina leverantörer och, i förlängningen, för kunderna på den privata marknaden eller inom offentlig sektor. Boken vänder sig till alla som hanterar frågor mellan kunder och leverantörer; kvalitetsprofessionella, inköpare, säljare, ledningsgrupper samt, inom den offentliga sektorn, inköpsfunktioner och upphandlare.