Bläddra

Kvalitetsbristkostnader – – Ett hjälpmedel för verksamhetsutveckling

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

Kvalitetsbristkostnader – – Ett hjälpmedel för verksamhetsutveckling

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här
Denna bok behandlar kvalitetsbristkostnaderna ur ett brett perspektiv där deras effekter på verksamhetens samtliga delar beaktas.Inledningsvis diskuteras kvalitetsbristkostnadsbegreppets innebörd, definition, indelning samt tillämpning. Vidare presenteras ett flertal metoder för att fastställa och mäta en verksamhets kvalitetsbristkostnader, både genom kartläggningar och mätsystem.I denna nya upplaga har ett kapitel om kvalitetsavkastning tillkommit.kvalitetsstyrning, kvalitet, kvalitetsteknik