Bläddra

Kvalitetssäkring av forskning och utveckling vid statliga myndigheter : betänkande. SOU 2012:20

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap

Kvalitetssäkring av forskning och utveckling vid statliga myndigheter : betänkande. SOU 2012:20

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Köp här
Utredningens huvuduppgift har varit att kartlägga kvalitetssäkringen av forskningsverksamheten vid statliga myndigheter och föreslå de förbättringar som kan behövas. Enligt den avgränsning som gjorts i utredningen är det 42 myndigheter som bedriver egen forskning, finansierar extern forskning eller både och. Uppgifterna har samlats in genom en enkät till dessa myndigheter och uppföljande intervjuer till ett urval av dem.