Bläddra

Kvinnan som förkunnare – vad säger Bibeln?

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och tro
Köp här

Kvinnan som förkunnare – vad säger Bibeln?

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och tro
Köp här
Vad säger Skriften om kvinnan som förkunnare? Handgjord bok. Omslaget på fotopapper kan vara i skiftande utseende. Madeleine berättar om sin väg till bibellärare och backar upp med sin noggranna utläggning av Skriften. Här får du svaret på en tvistefråga som rör många fler skikt inom kristenheten än vi vanligen är medvetna om . Detta är en vägvisare som öppnar för den heliga Skrift för oss. Frågan om Skriftens vittnesbörd om kvinnan som förkunnare har stor betydelse för hur vi bör tolka dess budskap i allmänhet. Madeleine ger oss nycklar till att förstå Skriften och hur ett liv i gemenskap med Herren är tänkt. Några rubriker: Skrift ska tolka skrift 1 Kor 14 – kvinnan tige i församlingen... Såsom lagen bjuder Inga kvinnliga lärare... Paulus och den sociala ramen Slavarnas ställning i den första församlingen Kvinnans betäckta huvud Kvinnans värde på Bibelns tid Kvinnliga tjänstegåvor i Gamla Testamentet Domarnas funktion och utrustning Debora – männens ledare Mer riskfyllt med en kvinnlig ledare? Jesu syn på kvinnans tjänst Kvinnan i de femfaldiga tjänstegåvorna Apostel Profetissa Evangelist Herdetjänsten i Nya Testamentet Lärare Övriga tjänster Kvinnan som församlingsföreståndare? Paulus kvinnliga medarbetare Underordning Sann underordning leder till frihet En kvinnlig tjänstegåvas underordning i hemmet Vägen till upphöjelse heter tjänande Kvinnan i tjänst idag: Hennes familj Kallelsen att leva ogift Förebilder att identifiera sig med Kallelse och barn – går det att förena? Din prioritetsordning