Bläddra

Kvinnor talar om Jesus : En bok om feministisk kristologisk praxis

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Köp här

Kvinnor talar om Jesus : En bok om feministisk kristologisk praxis

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Köp här
Innebär det faktum att den gudomlige frälsaren är man att kvinnor är underlägsna män i kristendomen? Denna och andra klassiska feministisk-kristologiska frågeställningar är ständigt aktuella. Den feministiska kristologins position är dessutom problematisk å ena sidan anses den icke-kristen, å den andra inte tillräckligt feministisk. Eriksson tittar på hur teologer och feminister på olika vis försökt ge lösningar.