Bläddra

Kyrkokalendern : vi firar gudstjänst, 2020-2021

Kategorier: Årsböcker, kalendrar och almanackor Aspekter av religion Böner och liturgi Filosofi och religion Kristendom Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Religion och tro Uppslagsverk och referensverk

Kyrkokalendern : vi firar gudstjänst, 2020-2021

Kategorier: Årsböcker, kalendrar och almanackor Aspekter av religion Böner och liturgi Filosofi och religion Kristendom Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Religion och tro Uppslagsverk och referensverk
Köp här
Kyrkokalendern ger en värdefull hjälp och inspiration till alla som arbetar i församling och deltar i planeringen av gudstjänsten. Kalendern kombinerar material för kyrkoårets alla helgdagar med fördjupande texter för enskild eller gemensam reflektion.    

I Kyrkokalendern 2020-2021 går diakoni som en röd tråd genom hela kyrkoåret. På temat Diakoni - en enda kropp påminns vi om att vi under nattvarden får ta emot vin och oblat och sändas ut från kyrkan till vårt gemensamma uppdrag; en enda kropp, en enda mänsklighet.

Nytt för i år är att avsnittet Vi firar gudstjänst med barnen nu finns för varje söndag och att bibelintroduktionerna är kortade för att kunna läsas upp i gudstjänsten och sätta texten i sitt sammanhang.
I de fördjupande tematexterna reflekterar nedan skribenter över olika aspekter av diakoni, samhällsansvar och måltid. 

Niklas Ekdal 
Magnus Falkehed
Maria Küchen 
Jonas Jonson 
Ulf Lindgren 
Lotta Lundgren
Alexandra Pascalidou
Jesper Svartvik
Anna Takanen 

Tematexterna utgör grunden för ett studiematerial framtaget i samarbete med Sensus - och de är anpassade för både för enskild och gemensam reflektion. 

De kortare Reflex-texterna ger reflektioner utifrån dagarnas tema och är skrivna av: 

Daniel Brattgård 
Pontus Bäckström
Sam Douhan
Arne Fritzson
Cecilia Holmberg
Pernilla Landin
Maria Lundberg
Marit Norén
Sr Therése Olsson
Thomas Peterson
Malin Strindberg 

ANVÄNDNING: 

I Kyrkokalendern hittar du allt du behöver inför söndagens gudstjänst: introduktion till helgens tema och till bibeltexterna, gestaltning av kyrkorum, inspiration till förkunnelse och psalmval, fördjupande texter som följer kyrkoårets pedagogik.


För varje söndag och helgdag får du:
• Introduktion till helgens tema
• Introduktion till helgens bibeltexter • Förslag på kyrkorummets gestaltning 
• Förslag på aktiviteter till barnens gudstjänst 
• Psalmförslag
• Reflekterande texter för predikoförberedelser och andakter
• Fördjupande tematexter för studiecirklar och samtalsgrupper

I Kyrkokalendern finns något för alla:
• För vaktmästaren finns anvisningar för kyrkorummets gestaltning
• För textläsaren finns introduktion till söndagens texter
• För pedagogen finns tips på aktiviteter till barnens gudstjänst
• För musikern finns psalmvalslistor
• För prästen och diakonen finns inspiration till förkunnelse och fördjupande texter
• För kyrk- och gudstjänstvärden finns introduktion till söndagen
• För gudstjänstdeltagaren finns beskrivning av kyrkoårets högtider och kyrkoårets färger


Gör Kyrkokalendern till din egen gudstjänstbok, dagbok och följeslagare under kyrkoåret. Ladda ned den digitalt så har du tillgång till den var du än befinner dig.