Bläddra

Läkares sjukskrivningspraxis : en systematisk litteraturöversikt. SOU 2010:107

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Social trygghet och välfärd: juridik Socialförsäkringsrätt Socialrätt
Köp här

Läkares sjukskrivningspraxis : en systematisk litteraturöversikt. SOU 2010:107

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Social trygghet och välfärd: juridik Socialförsäkringsrätt Socialrätt
Köp här
Läkaren har en central roll i sjukskrivningsprocessen...

En uppdatering av kunskapsunderlaget från 2003 från Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) av läkares sjukskrivningspraxis.
Konstaterar att det finns ett visst vetenskapligt stöd för att läkare upplever problem när det gäller att:
  • hantera de två rollerna som patientens läkare och som medicinskt sakkunnig,
  • hantera situationer där läkaren och patienten har olika syn på behovet av sjukskrivning,
  • bedöma patientens funktionsförmåga, arbetsförmåga och behov av sjukfrånvaro,
  • inte ha tillräcklig kunskap om socialförsäkringssystemet, arbetsmarknaden eller patientens arbetsvillkor, och
  • samverka med andra i sjukskrivningsärenden.