Bläddra

Läkares sjukskrivningspraxis : en systematisk litteraturöversikt. SOU 2010:107

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Social trygghet och välfärd: juridik Socialförsäkringsrätt Socialrätt

Läkares sjukskrivningspraxis : en systematisk litteraturöversikt. SOU 2010:107

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Social trygghet och välfärd: juridik Socialförsäkringsrätt Socialrätt
Köp här
Sjukförsäkringen, dvs. möjligheten till ekonomisk ersättning när en person p.g.a. sjukdom eller skada inte kan få inkomst från arbete, är en central del i alla välfärdssamhällen. I Sverige har antalet personer med sådan ersättning varierat mycket över de senare decennierna; mer än i de flesta andra länder. Läkare har en central roll i sjukskrivningsprocessen och många interventioner har genomförts under de senaste åren med syfte att påverka just läkares arbete med sjukskrivning av patienter.