Bläddra

Läkarsvenska : hörförståelse och ordkunskap i svenska för utländska läkare

Kategorier: Medicin och omvårdnad Medicinska handböcker och referensmaterial Ordböcker i särskilda ämnen Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Uppslagsverk och referensverk
Köp här

Läkarsvenska : hörförståelse och ordkunskap i svenska för utländska läkare

Kategorier: Medicin och omvårdnad Medicinska handböcker och referensmaterial Ordböcker i särskilda ämnen Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Uppslagsverk och referensverk
Köp här
Ett klassrumsfärdigt och verklighetsanknutet läromedel i medicinsk svenska för utländsk vårdpersonal. Läkarsvenska är ett läromedel i sjukvårdssvenska på nivå B2 enligt Europarådets skala. Det lämpar sig för undervisning i grupp eller självstudier och ger deltagaren språkliga verktyg för att kommunicera om vanliga sjukdomar och deras symtom, förekomst och behandling. - Hörförståelse med autentiska intervjuer med verksamma specialistläkare. - Fingerade journalanteckningar som läkarna dikterat. - Relevanta ordövningar där deltagaren använder ny vokabulär i tal och skrift. - Ordlistor med tillhörande ordkort för glosinlärning och repetition. - Ett klassrumsfärdigt upplägg med massor av övningar. Materialet är utvecklat av erfarna lärare i svenska som andraspråk och är ett resultat av många års arbete med kurser i svenska för utländska läkare. Grundtanken är att avancerade kurser i yrkessvenska behöver innehålla ett brett ordförråd med anpassad terminologi, men även ett stort antal exempel på hur man kan uttrycka sig i samtal med kollegor, patienter och närstående.