Bläddra

Läkebok för trasiga själar

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Läkebok för trasiga själar

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Varje människa som levt en tid har fått sår. Och såren från det förflutna kan påverka vårt nu. Smärtläkaren Björn Ogéus träffar i sin dagliga tjänst människor som varit med om traumatiska upplevelser.Han vandrar med dem bakåt i tiden och hjälper dem att bli fria från svåra minnen. Insikt och försoning är två nyckelbegrepp i alla helandeprocesser. Inte minst behöver många människor hjälp att förlåta sig själva för allt de burit som egentligen varit någon annans.      I "Läkebok för trasiga själar" visar Björn Ogéus på sambanden mellan händelser i det förflutna och nuet. Detta gäller även vår tids stora folksjukdom, utbrändhet. Barndomens roller samt den roll vi spelar på vår arbetsplats har betydelse för om vi ska hamna i olika former av utmattningstillstånd.